Liceul Teoretic 'Grigore Moisil' Tulcea Echipa managerială a Liceului Teoretic "Grigore Moisil"
Nume şi PrenumeFuncţia
Camelia IVANOV Director
Ana BUTUC Director adjunct
Mirela GEORGESCU Consilier educativ

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT 2023-2024

PROGRAM LUCRU DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT 2023-2024

Tematica și graficul anual al ședințelor CA

ORGANIGRAMA 2023-2024

HOTĂRÂRI CA 2023 - 2024

Ordin 3517/2016 acreditare gimnaziu

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AN ŞCOLAR 2023 - 2024

 1. Preşedinte: Director prof. IVANOV CAMELIA
 2. Membrii: Director adjunct prof. BUTUC ANA
 3. prof. SAVA GABRIELA
 4. prof. CASIAN CORNEL
 5. prof. GEORGESCU MIRELA
 6. Reprezentant al Primarului – URSE LILIANA
 7. Reprezentant al Consiliului Local: MARIN CEZAR GEORGE
 8. Reprezentant al Consiliului Local: ȘACU STERE
 9. Reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – Simionov Mihaela
 10. Reprezentantul Minorităților – Bucioc Liuba
 11. Reprezentant al elevilor: Băldău Alexandra Miruna, cls. a XII-a B
 12. Reprezentantul grupei sindicale: prof. DINU DANIELA EUGENIA - membru observator
Atribuțiile Consiliului de administrație sunt cele cuprinse în Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a 
învățământului preuniversitar, Capitolul IX Conducerea sistemului național de învățământ, Secțiunea a 2-a 
Conducerea și coordonarea la nivelul unității de învățământ preuniversitar, art. 128 alin.(9) 

Componenţa CEAC 2023 - 2024

 1. prof. IVANOV CAMELIA - Director
 2. prof. SAVA GABRIELA – Coordonator comisie
 3. prof. BUZOIANU CRISTINA -reprezentant al corpului profesoral/ secretar comisie
 4. prof. IVAN ADRIAN - reprezentant al corpului profesoral
 5. prof. DINU DANIELA EUGENIA - membru - reprezentantul grupei sindicale
 6. Suhov Iuliana - reprezentantul părinţilor
 7. Băldău Alexandra Miruna, cls a XI-a B - membru - reprezentantul elevilor
 8. Duțu Ioana - reprezentant al minorităţilor, elev clasa a X-a D
 9. Șacu Stere - membru - reprezentant al Consiliului Local

Reprezentantul Consiliului de administrație în cadrul comisiei C.E.A.C de la nivelul unității este prof. CAMELIA IVANOV, director al unității de învățământ