Liceul Teoretic 'Grigore Moisil' Tulcea
 • RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 2022-2023
 • RAPORT BACALAUREAT 2022-2023
 • RAPORT EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022-2023
 • RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 2022-2023
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE-REGULAMENT INTERN 2023-2024
 • PLAN MANAGERIAL ANUAL LTGM 2023-2024
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE-REGULAMENT INTERN 2022-2023
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ INTERNAT 2022-2023
 • RAPORT ANUAL ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI 2021-2022
 • RAPORT BACALAUREAT 2021-2022
 • RAPORT EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021-2022
 • ROF_RI_2021_2022
 • REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA INTERNAT 2021
 • RAPORT DE ACTIVITATE AN SCOLAR 2020 2021
 • RAPORT EXAMEN DE BACALAUREAT 2021
 • RAPORT EVALUAREA NATIONALA 2020-2021
 • PO 91 rev sept 2021
 • PO 25 ED II ACCES PERSOANE rev sept 2021
 • CODUL DE ETICĂ REVIZUIT
 • Legislație 2021/ordine de ministru
 • Dare de seama buget local + venituri proprii la 31.12.2021
 • Dare de seama buget stat la 31.12.2020
 • PO 90 PRIVIND CURRCULUMUL LA DECIZIA ȘCOLII
 • Plan interventie lectii online/ distanta 2020-2021
 • Regulamente ROF si RI aprobate 2020-2021
 • PLAN MANAGERIAL 2020-2021
 • RAPORT AN ȘCOLAR 2019-2020
 • RAPORT BACALAUREAT 2020
 • RAPORT EVALUARE NAȚIONALĂ 2020
 • PROIECT DE DEZVOLTARE INSTUȚIONALĂ 2020-2025
 • Raport semestrul I 2019-2020
 • Raportul anual asupra activitatii desfasurate 2018 2019
 • Raport de evaluare interna a calitatii 2018 2019
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 2019 2020
 • PLAN MANAGERIAL 2019 2020
 • PLAN OPERAŢIONAL 2019 2020
 • CCMUNSAIP 2019 2021
 • PDI 2015 2020
 • Raport de activitate an scolar 2017 - 2018
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 2018 - 2019
 • PLAN MANAGERIAL 2018-2019
 • PLAN OPERAŢIONAL 2018-2019
 • CODUL de ETICĂ al PERSONALULUI DIDACTIC 2018-2019
 • GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019
 • Regulamentul de Ordine Interioară al Căminului - click
 • R.O.F.U.I.P. OMENCS 5079/2016 + MODIFICARI CF. OMEN 3027/2018
 • RAPORT ANUAL DE EVALUARE A CALITĂȚII 2016 - 2017
 • R.O.F.U.I.P. OMENCS 5079/2016
 • BUGET DE STAT 2016
 • BUGET LOCAL 2016
 • BUGET VENITURI PROPRII 2016
 • Legea Educaţiei Naţionale
 • OMEN 5144/26.09.2013 privind aprobarea STRATEGIEI ANTICORUPŢIE ÎN EDUCAŢIE
 • Plan de Măsuri pentru Combaterea Actelor de Corupţie în Educaţie în Liceul Teoretic "Grigore Moisil"
 • Procedură privind Combaterea Corupţiei în Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea
 • Procedură de Soluţionare a Sesizărilor şi Reclamaţiilor
 • Procedură privind Semnalarea Neregularităţilor la Nivelul Instituţiei de Învăţământ
 • Procedură de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
 • Procedură de evaluare elevi
 • Codul de etică şi deontologie profesională
 • Codul deontologic al elevilor din cadrul Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea
 • Legea 15/2016 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun