Liceul Teoretic 'Grigore Moisil' Tulcea

 • Raport semestrul I 2019-2020
 • Raportul anual asupra activitatii desfasurate 2018 2019
 • Raport de evaluare interna a calitatii 2018 2019
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 2019 2020
 • PLAN MANAGERIAL 2019 2020
 • PLAN OPERAŢIONAL 2019 2020
 • CCMUNSAIP 2019 2021
 • PDI 2015 2020
 • Raport de activitate an scolar 2017 - 2018
 • REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 2018 - 2019
 • PLAN MANAGERIAL 2018-2019
 • PLAN OPERAŢIONAL 2018-2019
 • CODUL de ETICĂ al PERSONALULUI DIDACTIC 2018-2019
 • GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019
 • Regulamentul de Ordine Interioară al Căminului - click
 • R.O.F.U.I.P. OMENCS 5079/2016 + MODIFICARI CF. OMEN 3027/2018
 • RAPORT ANUAL DE EVALUARE A CALITĂȚII 2016 - 2017
 • R.O.F.U.I.P. OMENCS 5079/2016
 • BUGET DE STAT 2016
 • BUGET LOCAL 2016
 • BUGET VENITURI PROPRII 2016
 • Legea Educaţiei Naţionale
 • OMEN 5144/26.09.2013 privind aprobarea STRATEGIEI ANTICORUPŢIE ÎN EDUCAŢIE
 • Plan de Măsuri pentru Combaterea Actelor de Corupţie în Educaţie în Liceul Teoretic "Grigore Moisil"
 • Procedură privind Combaterea Corupţiei în Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea
 • Procedură de Soluţionare a Sesizărilor şi Reclamaţiilor
 • Procedură privind Semnalarea Neregularităţilor la Nivelul Instituţiei de Învăţământ
 • Procedură de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
 • Procedură de evaluare elevi
 • Codul de etică şi deontologie profesională
 • Codul deontologic al elevilor din cadrul Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea
 • Legea 15/2016 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun